Alustatalous kuvaa liiketoimintaympäristöä, markkinapaikkaa, jossa digitaalisiin alustoihin nojaava liiketoiminta saavuttaa määräävän markkina-aseman. Liiketoiminta järjestetään alustoille dynaamisiksi, monen osapuolen vuorovaikutteisuuteen perustuviksi monisuuntaisiksi markkinapaikoiksi, joilla on mahdollista saavuttaa laajamittaisia ja nopeasti skaalautuvia verkostovaikutuksia.

Helpoimmin alustat avautuvat vertaamalla niitä toreihin. Torit luodessaan kaupungit loivat kaikille avoimen markkinapaikan, keräsivät toripaikoista vuokraa ja määrittelivät säännöt siitä, kuka saa myydä ja mitä. Torille houkuteltiin paljon asiakkaita. Toreja oli useita, ja asiakkaat ja kauppiaat saivat vapaasti valita, toimivatko useammalla torilla vai peräti torin ulkopuolella. Nykyaikaiset digitaaliset “torit” integroivat markkinapaikan eri osapuolet yhteiselle digialustalle. Paikallisista toreista on tullut globaaleja 24/7 markkinapaikkoja.

Tätä on Alustatalous – Torilla tavataan!

ILMOITTAUDU SEMINAARIIN